Betrokkenheid


Sinds vele jaren verricht een grote groep ouders verschillende werkzaamheden in de school. Bij de volgende activiteiten wordt hulp van ouders gevraagd en geboden:


Klassenouders

Ieder jaar worden voor elke groep ouders gevraagd om de rol van ‘klassenouder’ te vervullen. De klassenouders assisteren de groepsleerkrachten bij het regelen van vervoer, als er hulp nodig is bij een uitstapje of anderszins.
 

Verkeersouders

Een groot aantal van onze kinderen, en hun ouders, steken over bij de oversteekplaats op de Zijlweg ter hoogte van de Bijdorplaan. Deze oversteekplaats wordt beveiligd door verkeersbrigadiers. Alleen met voldoende vrijwilligers(ouders) kunnen we deze oversteekplaats beveiligen. De groep verkeersbrigadiers heeft altijd behoefte aan nieuwe ouders die zich voor deze goede zaak willen inzetten. Indien u interesse heeft kunt u zich melden bij de school.
 

TSO-ouders

Onze school heeft een doorlopend schoolrooster. Alle leerlingen blijven gedurende de dag op school en lunchen met hun leerkracht in hun eigen groep. Het buitenspelen rond de lunch gebeurt onder begeleiding en verantwoordelijkheid van medewerkers van 'Smallsteps' en ouders van onze school die daarvoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen.