Ouders


Contact met school

Wij vinden het belangrijk dat ouders op veel gebieden en op verschillende manieren betrokken zijn bij onze school. Een goede samenwerking tussen school en thuis komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. Ook doen we vaak een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen.

Schriftelijk contact

De meeste publicaties die hierboven genoemd zijn kunt u downloaden via onze website of worden toegezonden via de mail.

Andere contactmomenten