Medezeggenschapsraad


De notulen kunt u vinden bij het tabblad Notulen MR

De MR bestaat vanaf Januari 2018 uit de volgende personen:


De medezeggenschapsraad maakt zich hard voor een goed schoolbeleid.
Wij denken mee over tal van onderwerpen die de school, het welzijn en de ontwikkeling van de
kinderen aangaan. Gedurende het schooljaar komen uiteenlopende onderwerpen aan bod
zoals:
- Het schoolplan
- Het zorgbeleid van de school
- Rapportages opbrengsten Aloyiusschool
- De aanschaf van nieuwe schoolmethoden
- Het doorlopend rooster en de tussenschoolse opvang
- Het vakantierooster
- (Verkeers)veiligheid bij/rondom school
- Regelgeving en beleidsregels vanuit het Ministerie van Onderwijs
- Nieuws vanuit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van stichting Jong Leren
- Onderzoeken en kwaliteitsmetingen

De MR heeft instemmingsrecht of adviesrecht, afhankelijk van het onderwerp. De directeur
heeft een adviserende taak.

De medezeggenschapsraad komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. Voor het schooljaar 2017-
2018 zijn de vergaderdata vastgesteld op:
- 26 september 2017
- 21 november 2017
- 22 januari 2018
- 12 maart 2018
- 23 april 2018
- 12 juni 2018

Mocht u vragen hebben, of onderwerpen die besproken moeten worden dan kunt u de MR
bereiken via e-mailadres mr.aloysius@jl.nu of u spreekt één van ons aan op het schoolplein.