Medezeggenschapsraad
De MR bestaat in 2023-2024 uit de volgende personen: 

De medezeggenschapsraad denkt mee over een goed schoolbeleid, wij vinden onze adviserende rol hierin heel belangrijk. 

In de vergaderingen komen tal van onderwerpen aan de orde die de school, het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen aangaat. De MR heeft instemmingsrecht of adviesrecht, afhankelijk van het onderwerp.

De medezeggenschapsraad komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. Gedurende het schooljaar komen uiteenlopende onderwerpen aan bod zoals:

- Het schoolplan

- Het zorgbeleid van de school

- Het ontwerp van een nieuw schoolplein

- Goedkeuring van het vakantierooster

- (Verkeers)veiligheid bij/rondom school

- Regelgeving en beleidsregels vanuit het Ministerie van Onderwijs

- Nieuws vanuit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Jong Leren

 

Mocht u vragen hebben, of onderwerpen die besproken moeten worden dan kunt u de MR bereiken via ons e-mailadres (mr.aloysius@jl.nu). Natuurlijk kunt u ook één van ons aanspreken op het schoolplein.

Mocht u interesse hebben in de notulen, dan kunt u dat per mail opvragen.Documenten van de MR:

- Jaarverslag MR '22 - '23
- Jaarverslag MR '21 - '22
- Jaarverslag MR '20 - '21
- Jaarverslag MR '19 - '20
- Jaarverslag MR '17 - '18