Oudervereniging


Ouders ontmoeten elkaar niet dagelijks; zij wonen verspreid van elkaar, hebben uiteenlopende beroepen en interesses. Zij hebben één ding zeker met elkaar gemeen: kinderen op dezelfde school.
Deze gemeenschappelijke factor is de basis voor de Oudervereniging. De Oudervereniging kiest elk jaar, in een algemene ledenvergadering, de leden voor het bestuur: de Oudervereniging.
 

Wat is de Oudervereniging?

De oudervereniging (OV) organiseert leuke evenementen voor de leerlingen van de Aloysiusschool. Ook heeft de OV als taak om het contact tussen ouders/verzorgers onderling en tussen ouders/verzorgers en leerkrachten te versterken. Met andere woorden de OV is bedoeld als de bruggenbouwer tussen ouders en school.
Voor ouders die meer betrokken willen zijn bij de school is de oudervereniging een leuke manier om bij te dragen en meer te weten te komen over het reilen en zeilen op school. Het doel is om samen een zo leuk mogelijke tijd te hebben op de Aloysiusschool.


Wat doet de OV?
De OV organiseert ieder schooljaar zelf een aantal evenementen voor de leerlingen en/of de ouders zoals de avondvierdaagse, de discoavond en de kerstborrel. Daarnaast helpt de OV de schoolleiding met een aantal vanuit school georganiseerde evenementen, bijvoorbeeld de Aloysiusdag.Wilt u meedoen?
De OV komt zes keer per jaar bij elkaar. Wilt u meedoen? U bent van harte welkom om een keer aan te sluiten of als hulpouder mee te helpen bij een van de evenementen. Heeft u vragen of interesse om mee te helpen, laat dat dan weten via: ov.aloysius@jl.nu


Lidmaatschap en werkwijze van de OV
Alle ouders/verzorgers van leerlingen op de Aloysiusschool zijn automatisch lid van de OV. De OV kiest aan het begin van ieder schooljaar, tijdens de algemene leden vergadering (alv), de leden voor de ouderraad, een groep van gemiddeld rond de 10 ouders die zesmaal per jaar bij elkaar komen en samen de evenementen organiseren. Binnen de ouderraad wordt vervolgens het bestuur gekozen bestaande uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.