Onderwijs


Waar onze school voor staat - onze kernwaarden

Leren en opvoeden gaan hand in hand. Wij willen een leer- en leefgemeenschap zijn, waar kinderen en volwassenen zich thuis voelen en waar ieder ruimte heeft om te groeien en zich op eigen wijze te ontwikkelen.
Ons onderwijs en dagelijks handelen is gebaseerd op de kernwaarden, Verbinding - Uitdaging - Erkenning.

Levensbeschouwelijke vorming

Het leven en werken op de Aloysiusschool is mede gebaseerd op onze levensbeschouwelijke visie. Godsdienst en levensbeschouwing is leren over onze samenleving en hoe wij die met elkaar vorm willen geven. Kinderen hebben het talent om zich te verwonderen over hun omgeving. Om bijvoorbeeld door te vragen naar de zin en betekenis van onze gewoonten en om zich op te winden bij onrecht of om geraakt te worden door het verdriet van een ander. We maken gebruik van de levensbeschouwelijke methode "Hemel en Aarde". Hemel en Aarde werkt veel met symbolen. In godsdienst en levensbeschouwing horen veel zegswijzen en rituelen bij de wereld van de symboliek. Het leren omgaan met symbolen is belangrijk binnen de levensbeschouwelijke vorming.

Pedagogische uitgangspunten

Voor verdere inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar de Schoolgids.