Activiteiten


Feesten

De jaarlijks terugkerende feesten op onze school zijn: het Sinterklaasfeest, Kerstfeest en de Aloysiusdag.
De ouderraad organiseert voor groep 1 tot en met 8 o.a. een schooldisco-avond en in de maand juni een eigen avond4daagse. Groep 8 heeft jaarlijks een afscheidsavond en voert een musical op.

Schoolreis / Schoolkamp

De groepen 1 t/m 7 gaan op jaarlijks op schoolreis. De leerlingen van groep 8 gaan vier dagen met elkaar op stap als afsluiting van hun basisschool periode.

Excursies

In de loop van het schooljaar worden verschillende excursies georganiseerd. Enkele excursies die regelmatig terugkeren zijn o.a.:  het Frans Hals Museum, het Teylersmuseum, de bibliotheek, duincentrum de Zandwaaier, de Stadskweektuin, boerderij Zorgvrij en een bezoek aan de 1e kamer.
Verder zijn er nog excursies naar aanleiding van projecten en ons themaonderwijs.

Ervaringstuin

Aan de voorkant van onze school ligt de ervaringstuin. Een stukje natuur om te kijken, te ruiken en te proeven. De tuin is in 1997 ontworpen door een groep ouders met hulp en advies van medewerkers van Thijsse's Hof en de Stadskweektuin. Vervolgens is er samen met het IVN (Vereniging voor Natuur- en milieu-educatie) nagedacht over een lesprogramma. Zo zijn er 'ontdekpaden' bedacht en kaartjes met opdrachten gemaakt. De tuin wordt door de kinderen, samen met een aantal ouders, zelf onderhouden.