Groep 4
juf Noortje, juf Ginette

Groep 4

Het jaar van de reuzenstappen op het gebied van lezen, schrijven, spelling en rekenen. Tijdens de leesles leren de leerlingen langere zinnen met moeilijke woorden vloeiend te lezen, dit doen wij aan de hand van de methode Estafette. Hierbij werken wij in 3 niveaugroepen. Ook maken ze kennis met begrijpend lezen, d.w.z. de kern van een tekst leren ontdekken. Hiervoor maken wij gebruik de methode Grip op lezen.

Tijdens de schrijfles leren de kinderen steeds beter om met een vulpen te schrijven. Ze leren aan elkaar schrijven en later in het schooljaar komen de hoofdletters aan bod.

Met rekenen oefenen de kinderen dagelijks de getallenlijn tot 100 en maken sommen tot 100. En dan natuurlijk hét groep 4 item: de tafels! Die moeten nog steeds van buiten worden geleerd en dat is best een hele klus. In het rekenboek wordt veel aandacht aan de tafels besteed. De kinderen werken naast de dagelijkse lessen met een eigen rekenweektaak, aansluitend op hun eigen niveau.

Ook aan taal en spelling wordt iedere dag veel aandacht besteed. We werken met de methode Staal. Alle categorieën bij spelling worden aangeleerd via een animatiefilmpje op het digibord, met behulp van picto’s en een bijbehorend gebaar. Bij Taal werken we in thema’s, met bijbehorende themafilmpjes op het digibord.
Natuurlijk is er niet alleen aandacht voor taal en rekenen, maar ook voor expressievakken en sociale vaardigheden.

Het allerleukste is ons eigen liedjesschrift. We plakken er een heleboel in en zingen iedere dag, vlak voordat we naar huis gaan, een lied!

Er gebeurt dus veel in groep 4. Een spannend jaar waarin het zelfvertrouwen van de leerlingen toeneemt en ze zelfstandiger leren werken.

Klik op de links voor Plusklas activiteiten en projecten.

juf Noortje Thissen
is aanwezig op maandag t/m woensdag
noortje.thissen@jl.nu
juf Ginette Woldringh
is aanwezig op donderdag en vrijdag
ginette.woldringh@jl.nu