Groep 4
juf Noortje, juf Ginette

Groep 4

Groep 4 telt dit jaar 28 leerlingen. In de ochtend zijn we vooral bezig met de kernvakken.

Met lezen werken we met de methode Estafette en lenen we boeken uit onze eigen bieb.We houden een leesdossier bij en verzamelen boekenstempels op een speciale boekenkaart.

Met rekenen werken we met Wereld in getallen. We starten dit jaar met het leren van de tafels en we verkennen de getallenrij tot 100. Ook plus-en minsommen tot 50 oefenen we verder en we gaan verder met het klokkijken.

Voor taal en spelling werken we met de methode, Staal. Het taalgedeelte is verdeeld in thema’s waarbij we nieuwe woorden leren, gesprekken voeren, stukjes schrijven en uiteindelijk een eindproduct maken. Bij het thema “onderweg” maken we bijvoorbeeld een eigen routebeschrijving van huis naar school.

De spelling wordt geoefend in categorieën, zoals het hakwoord, het zingwoord en het plankwoord. Door te kijken naar grappige animaties, het verdelen in klankgroepen en oefeningen te maken in het schrift verveelt het geen moment!

Met begrijpend lezen werken we met de methode “Grip op lezen” en nieuwsbegrip.De kinderen werken met verschillende soorten teksten. Ze verwerken de teksten aan de hand van leesstrategieën. Voor begrijpend lezen is het bovendien van belang dat kinderen leeskilometers maken. We besteden daarom ook veel tijd aan het vrij lezen in allerlei soorten boeken en teksten.

In de middag zijn we bezig met Vierkeerwijzer. Hierin zijn de zaakvakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs geïntegreerd. . We verkennen thema’s als: Waar woon ik? Het waait! En nog veel meer!Natuurlijk is er ook tijd voor de creatieve vakken. We hebben tijdens de thema's tijd om te tekenen en aan de slag te gaan met handvaardigheid en toneel/drama. Verder krijgen de leerlingen één keer per week muziek lessen van Hallo muziek!
Ook actuele thema’s, projecten en uitstapjes worden niet vergeten. Verder staan schrijven, verkeer, catechese en
de kanjertraining op het programma.

 

juf Noortje Thissen
is aanwezig op
Maandag, dinsdag en woensdag

noortje.thissen@jl.nu

juf Ginette Woldringh
is aanwezig op donderdag en vrijdag

Op woensdag  aanwezig als meerbegaafden coördinator
ginette.woldringh@jl.nu