Groep 5
juf Cherida

Groep 5

Groep 5 telt dit jaar 28 leerlingen. In de ochtend zijn we vooral bezig met de kernvakken.

Met lezen werken we met de methode Estafette en lenen we boeken uit onze eigen bieb.

We houden een leesdossier bij en verzamelen boekenstempels op een speciale boekenkaart.

Met rekenen werken we met Snappet. De tafels van vermenigvuldiging worden verder uitgebreid en we verkennen de getallenrij tot 1000. Ook plus-en minsommen tot 100 en klokkijken worden geoefend.

Voor taal en spelling werken we met de methode, Staal. Het taalgedeelte is verdeeld in thema’s waarbij we nieuwe woorden leren, gesprekken voeren, stukjes schrijven en uiteindelijk een eindproduct maken. Bij het thema “ziekenhuis” maken we bijvoorbeeld een informatieboekje.

De spelling wordt geoefend in categorieën, zoals het hakwoord, het zingwoord en het plankwoord. Door te kijken naar grappige animaties, het verdelen in klankgroepen en oefeningen te maken in het schrift verveelt het geen moment!

Met begrijpend lezen werken we met de methode “Grip op lezen” en nieuwsbegrip.

De kinderen werken met verschillende soorten teksten. Ze verwerken de teksten aan de hand van leesstrategieën. Voor begrijpend lezen is het bovendien van belang dat kinderen leeskilometers maken. We besteden daarom ook veel tijd aan het vrij lezen in allerlei soorten boeken en teksten.

In de middag zijn we bezig met Vierkeerwijzer. Hierin zijn de zaakvakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs geïntegreerd. Met geschiedenis beginnen we in de prehistorie bij de jagers en de boeren en eindigen we in onze eigen tijd. Met aardrijkskunde blijven we vooral dicht bij huis. We verkennen thema’s als: Waar woon ik? Het waait! En we gaan ons verdiepen in de tijd van ridders en kastelen.

Natuurlijk is er ook tijd voor de creatieve vakken. We hebben iedere week tijd om te tekenen en aan de slag te gaan met handvaardigheid en toneel/drama. Verder krijgen de leerlingen één keer per week muziek lessen van Hallo muziek!

Ook actuele thema’s, projecten en uitstapjes worden niet vergeten. Verder staan schrijven, catechese en
de kanjertraining op het programma.

We hebben veel te doen en vervelen ons dus niet!

 

juf Melissa Formanoij
is aanwezig op
Maandag t/m vrijdag
(woendag voor ICT taken)
melissa.formanoij@jl.nu
juf Chérida ter Bruggen
is aanwezig op woensdag


cherida.terbruggen@jl.nu