Groep 5
juf Susanne, juf Irma

Groep 5

Groep 5 telt dit jaar 29 leerlingen. In de ochtend zijn we vooral bezig met de kernvakken.

Met lezen werken we met de methode Estafette en lenen we boeken uit onze eigen bieb.

We houden een leesdossier bij en verzamelen boekenstempels op een speciale boekenkaart.

Met rekenen werken we verder in de Wereld in getallen. De tafels van vermenigvuldiging worden verder uitgebreid en we verkennen de getallenrij tot 1000. Ook plus-en minsommen tot 100 en klokkijken worden geoefend.

Voor taal en spelling hebben we een gloednieuwe methode, Staal. Het taalgedeelte is verdeeld in thema’s waarbij we nieuwe woorden leren, gesprekken voeren, stukjes schrijven en uiteindelijk een eindproduct maken. Bij het thema “ziekenhuis” maken we bijvoorbeeld een informatieboekje.

De spelling wordt geoefend in categorieën, zoals het hakwoord, het zingwoord en het plankwoord. Door te kijken naar grappige animaties, het verdelen in klankgroepen en oefeningen te maken in het schrift verveelt het geen moment!

Met begrijpend lezen werken we met de methode “Grip op lezen”

De kinderen werken met verschillende soorten teksten. Ze verwerken de teksten aan de hand van leesstrategieën. Voor begrijpend lezen is het bovendien van belang dat kinderen leeskilometers maken. We besteden daarom ook veel tijd aan het vrij lezen in allerlei soorten boeken en teksten.

In de middag zijn we bezig met de zaakvakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs. Met geschiedenis beginnen we in de prehistorie bij de jagers en de boeren en eindigen we in onze eigen tijd. Met aardrijkskunde blijven we vooral dicht bij huis. We verkennen thema’s als: Nederland op de kaart, een plek om te wonen en groepen en grenzen.

Voor natuuronderwijs hebben we de methode Leefwereld. Naast de teksten in het boek, kijken we filmpjes op het digibord en doen we een proefje. Hiervoor nemen de kinderen vaak zelf spulletjes mee naar school.

Natuurlijk is er ook tijd voor de creatieve vakken. We hebben iedere week tekenles en handvaardigheid, muziekles en regelmatig toneel/drama. Ook actuele thema’s, projecten en uitstapjes worden niet vergeten. Verder staan schrijven, catechese en begrijpend lezen op het programma.

We hebben veel te doen en vervelen ons dus niet!

Klik op de links voor Plusklas activiteiten en projecten.

juf Susanne Stoeltie
is aanwezig op
dinsdag t/m donderdag
susanne.stoeltie@jl.nu
juf Irma de Vries 
is aanwezig op donderdag en vrijdag
irma.devries@jl.nu