Groep 6
juf Susanne, juf Irma

Groep 6

Een afwisselend leerjaar. Naast de bekende leervakken starten we in dit jaar met topografie. Ook gaan we dit jaar beginnen met het maken van een werkstuk, het houden van een boekbespreking en een spreekbeurt voor de klas. De kinderen krijgen hiervoor begeleiding en tijd die ze nodig hebben om tot een goed resultaat te komen. We vinden het vooral belangrijk, tijdens het maken van het werkstuk en de presentatie, dat ze er plezier aan beleven.

Bij de meeste vakken maken we gebruik van het digitale schoolbord. Het bord maakt de lessen interactiever en visueel een stuk aantrekkelijker. Het bord ondersteunt ook onze methode gebonden lessen optimaal. Net als in andere leerjaren werken we in groep 6 met een aantal lesmethoden. Dit zijn onder andere ‘Wereld in getallen’, ‘Staal’, Argus Clou (aardrijkskunde) en Let’s go‘’.

In groep 6 hebben we ook veel creatieve vakken, zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en drama.

We maken regelmatig excursies en uitjes met groep 6. Zo gaan we samen met groep 7 op schoolreisje in het voorjaar. Tot slot maken we ook in groep 6 wekelijks tijd voor de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’. We vinden een veilig klimaat en een prettige sfeer in de klas en op school van groot belang, omdat pas dan de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Klik op de links voor Plusklas activiteiten en projecten.

juf Susanne Stoeltie
is aanwezig op maandag t/m woensdag
susanne.stoeltie@jl.nu
juf Irma de Vries
is aanwezig op donderdag en vrijdag
irma.devries@jl.nu