Groep 6
juf Melissa, juf Cherida

Groep 6

Een afwisselend leerjaar. Naast de bekende leervakken starten we in dit jaar ook met huiswerk. Ook gaan we dit jaar beginnen met het maken van een werkstuk, het houden van een boekbespreking en een spreekbeurt voor de klas. De kinderen krijgen hiervoor begeleiding en tijd die ze nodig hebben om tot een goed resultaat te komen. We vinden het vooral belangrijk, tijdens het maken van het werkstuk en de presentatie, dat ze er plezier aan beleven.

Bij de meeste vakken maken we gebruik van het digitale schoolbord. Het bord maakt de lessen interactiever en visueel een stuk aantrekkelijker. Het bord ondersteunt ook onze methode gebonden lessen optimaal. Net als in andere leerjaren werken we in groep 6 met een aantal lesmethoden. Dit zijn onder andere ‘Wereld in getallen’, ‘Staal’,  Take it easy  en Let’s go‘’.
Dit schooljaar gaan we ook voor het eerst aan de slag met "Snappet" . Snappet is een computerprogramma die er onder andere voor zorgt dat leerlingen verder kunnen werken op hun eigen niveau. Dit jaar proberen we Snappet uit in combinatie met rekenen.

In groep 6 hebben we ook veel creatieve vakken, zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en drama.

We maken regelmatig excursies en uitjes met groep 6. Zo gaan we samen met groep 7 op schoolreisje in het voorjaar. Tot slot maken we ook in groep 6 wekelijks tijd voor de Kanjertraining. We vinden een veilig klimaat en een prettige sfeer in de klas en op school van groot belang, omdat pas dan de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Klik op de links voor Plusklas activiteiten en projecten.

                                                                  
Juf Susanne Stoeltie                                                                                                          Juf Irma de Vries 
Is aanwezig op ma t/m woe                                                                                             Is aanwezig donderdag en vrijdag
                                            
 susanne.stoeltie@jl.nu                                                                                                      irma.devries@jl.nu