Groep 8
Rob Storm, juf Irma

Groep 8

Groep 8 is altijd een spannend jaar met:

  • de voorbereiding voor de middelbare school. Hierbij spelen de uitslagen van de NIO-score (intelligentietest), Schoolvragenlijst, het CITO-leerlingvolgsysteem en natuurlijk het advies van de leerkracht een belangrijke rol. Dit wordt uiteraard op de informatieavond besproken. Bovendien krijgen alle ouders en kinderen een Brugboek, boordevol informatie over de Haarlemse en Bloemendaalse scholen. De kinderen gaan scholen bezoeken, krijgen o.a. info van oud-leerlingen en v.o.-scholen. In de klas zal regelmatig aandacht aan het voortgezet onderwijs worden besteed.

  • het schoolkamp. We gaan 4 dagen naar de Boomklever in Vierhouten.

  • de afscheidsavond. We voeren voor alle kinderen van de school en de ouders van groep 8 een eigentijdse musical op.

  • de sporttoernooien: groep 8 heeft met 2 anderen basisscholen en heel eigen voet- en handbaltoernooi. En voor de liefhebbers de Zilveren Kruis Achmealoop.

Ook moeten de kinderen werkstukken inleveren, een presentatie, een boekbespreking en een spreekbeurt houden.

Het thema voor groep 8 is: `We zijn de oudste van de school en geven het goede voorbeeld´.

Klik op de links voor Plusklas activiteiten en projecten


                                                               
meester Rob storm                                                                                                           juf Irma de Vries
aanwezig op dinsdag t/m donderdag                                                                      aanwezig op maandag
rob.storm@jl.nu                                                                                                                   irma.devries@jl.nu