Plusklas
juf Ginette

Plusklas

Binnen onze school is er wekelijks één dagdeel een plusklas actief waarbij de door de groepsleerkrachten en IB-ers geselecteerde leerlingen samenkomen. Deze Plusklas staat onder begeleiding van twee leerkrachten van de school die zich bekwaamd hebben in deze doelgroep.

Organisatie extra zorg

De groepsleerkrachten hebben tijd nodig voor zorg aan leerlingen die uitvallen, maar ook voor zorg aan ‘de bovenkant’. Door de aanwezigheid van de Plusklas kunnen de leerkrachten op dit gebied wat ontlast worden. De Plusklas is dus een vorm van zorg.
Deze extra zorg wordt geboden door de leerlingen eens per week samen te voegen. De rest van de week zitten ze in hun eigen groep/klas met leeftijdgenootjes.

De Plusklas heeft als doel deze leerlingen met elkaar in contact te brengen en hen samen te laten werken aan specifiek verrijkende opdrachten. Er wordt cognitieve uitdaging geboden in de vorm van verschillende projecten gericht op kennis en vaardigheden, daarin staat het ‘leren-leren’ centraal. Naast het bieden van cognitieve uitdaging wordt er in de Plusklas extra aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leerlingen.

Een uitgebreide beschrijving m.b.t. de selectie van deze leerlingen, de aanpak en organisatie van de Plusklas, is te lezen in het beleidsplan ‘Meerbegaafden’ dat onderdeel is van ons ‘Zorgplan’, en ter inzage ligt op onze school.