Plusklas
juf Ginette

Projecten

De leerlingen werken aan projecten uit de Pittige Plus Torens afgewisseld met projecten rondom een bepaald thema. Deze opdrachten kunnen uitgewerkt worden in kleine individuele opdrachten en in een gezamenlijke opdrachten (stimuleren coöperatief leren).

Alle projecten worden uitgewerkt in de vorm van een (zelf) gekozen presentatie. Dit kan zijn een verslag, fotoreportage, krant, powerpoint, etc.

Het leerstof aanbod is een verdieping ten aanzien van de reguliere leerstof. De kinderen kunnen hierin tegemoet komen aan hun innerlijke drang tot experimenteren. Daarnaast is er ruimte om naar interesse een onderwerp te kiezen.

De begeleiding richt zich op het leren plannen en structuren en het integreren van informatie uit verschillende kennisgebieden. Kortom het richt zich op het begeleiden van het leerproces o.a. het divergente denken stroomlijnen en het productgericht werken.

Elk project biedt de mogelijkheid voor kinderen om vanuit het grote geheel specifieke onderdelen eruit te lichten en te verdiepen. Het creatieve element in de vorm van zelf ontdekken d.m.v. proefjes of constructies bouwen is en blijft een belangrijk onderdeel.
Dit stimuleert het probleemoplossend vermogen.
 

Pittige Plus Torens

Het gaat er bij verrijking niet om om de kinderen lekker bezig te houden. Het is de bedoeling dat de kinderen echt iets leren. Sterker nog: ze moeten vaak beter leren leren! Pluskinderen leren met de verrijkingsactiviteiten van de Pittige Plus Torens vaardigheden en processen als: zelfstandig werken en samenwerken, complexe opgaven analyseren, creatief denken en structureren, oplossingsstrategieën ontwerpen, het structureren van eigen werkzaamheden, doorzetten, terugkoppelen, plannen, uitvoeren naar eigen plan, plannen bijstellen, communiceren en presenteren. Dit alles doen ze terwijl ze zich verdiepen in een bepaald onderwerp dat hun interesse heeft. Het concept Pittige Plus Torens bevat een grote variëteit aan onderwerpen en interessegebieden. Van techniek tot kunstzinnige uitdagingen, van planologie tot digitale spelactiviteiten.

Met de activiteiten in de Pittige Plus Torens gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. Ze doen dat alleen of (bij voorkeur) met zijn tweeën. De lessen in de Pittige Plus Torens heten: Pepers.

Er zijn 2 soorten peperprojecten:

  • Groene pepers
  • Rode pepers

Daarnaast zijn er ook nog Gele pepers. Dat zijn hulpmapjes en toolboxen voor bij de rode pepers.

De Pittige Plus Torens biedt materiaal, dusdanig dat de leerlingen niet meer-van-hetzelfde doen, maar waaruit de leerlingen kunnen kiezen uit een breed gamma aan activiteiten en onderwerpen die extra-curriculair zijn qua kennis en qua vaardigheden.

Meer informatie is te vinden op www.pittigeplustorens.nl.